دوچرخه سواري کوهستان به سبک فري رايد Free Ride در گراند کانيون
کراس کانتري Cross Country XCهدف: در کراس کاتنري هدف افزايش قدرت عضلاني و سيستم قلبي عروقي و در کل توانايي - استقامت و آمادگي جسماني است. از لحاظ شخص دوچرخه سوار يک کراس کانتري کار تفاوت زيادي با يک کورسي سوار ندارد. در اين رشته دوچرخه سوار بايد از آمادگي جسماني و نيروي عضلاني خوبي برخوردار باشد و در شرايط سنگين ورزشي از استقامت بالايي برخوردار باشد. سربالايي هاي طولاني و خسته کننده و برنامه هاي سنگين و پر فشار از ويژگي هاي کراس کانتري است.
نظرات کاربران
UserName