تنه يک دو چرخه CANNONDALE
تنه دوچرخه(Frame) : در اصل شاسي چرخ است که کليه لوازم به آن بسته شده و طراحي خاصي براي هر رشته داشته و انواع مختلف آلياژ دارد . که از قسمتهاي مختلفي تشکيل شده به شرح زير :
پيشاني (Head Tube ) - لوله بالايي تنه (Top Tube)- لوله زيرين تنه (Down Tube ) - لوله نگهدارنده زين در تنه(Seat Tube ) - قسمت زير زنجير در تنه ( Chain Stay )
نظرات کاربران
UserName