پوستر عيد قربان
در خصوص قرباني وقتي که از حضرت محمد صلي الله عليه وسلم سوال مي شد: «ما هذه الاضاحي؟» اين قرباني ها چه هستند؟
آنحضرت صلي الله عليه وسلم در پاسخ مي فرمودند: «سنة ابيکم ابراهيم عليه اسلام» (قرباني) سنت (و يادگار) پدرتان حضرتابراهيم عليه اسلام است.
اصحاب پرسيدند: «فما لنا فيها يا رسولالله» اي رسول گرامي! ما را از ذبح قرباني چه مي رسد؟
آنحضرت در جواب فرمودند: «بکل شعرة حسنة...» در مقابل هر مويي شما را يک نيکي مي رسد و در مقابل هر پشمي به شما يک نيکي مي رسد. (مشکوة)
نظرات کاربران
UserName