پوستر عيد قربان
خداوند متعال تمام افعال و اعمال حضرت ابراهيم عليه السلام را پسنديده و آنها را براي امت آنحضرت صلي الله عليه وسلم مشروع قرار داد بخصوص اعمالي که به حج و قرباني متعلق هستند، تا نام گرامي آن ابر مرد تاريخ براي هميشه جاويدان بماند و کلام رباني در حق ايشان صادق آيد که بعد از بيان واقعه آزمايش بزرگ الله تعالي مي فرمايد: «و ترکنا عليه في الاخرين سلام علي ابراهيم» و نام نيک او را در امتهاي بعد باقي نهاديم. سلامتي باد بر ابراهيم.
نظرات کاربران
UserName