پوستر عيد قربان
امام موسى كاظم عليه السلام مى فرمايند: قال رسول الله صلي الله عليه وآله استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط. (علل الشرايع ، 145) قرباني هاى خود را فربه برگزينيد، زيرا آنها مركبهاى شمايند در پل صراط.
قربانى از شعاير الهى است و بايد هر چه با شكوه تر در موسم حج، انجام گيرد و در روايات به اين نكته، بسيار اهميت داده شده است.
نظرات کاربران
UserName