تصاوير هواپيماي ترابري عظيم الجثه اي An-22
An-22 يا Antei هواپيماي ترابري عظيم الجثه اي است که مدتي بزرگترين هواپيماي دنيا بود اما بعد با ورود C-5 و An-124 اين عنوان را از دست داد.اما هنوز هم به عنوان بزرگترين هواپيماي توربوپراپ دنيا محسوب مي شود.اولين حضور اين هواپيما به سال 1965 و در نمايشگاه هوايي پاريس بر مي گردد. اين هواپيما اصلا براي نيروي هوايي شوروي و ايرفلوت ساخته شده بود.بعضي از يگان هاي An-12 به سرعت An-22 را به خدمت گرفتند.
در خلال حمله شوروي به افغانستان,An-22ها بيشتر سربازان چتر باز شوروي را به کابل , قندهار و بگرام انتقال مي دادند.
در سال 1984 اين هواپيماها هليکوپترهاي Mi-8 را به اتيوپي حمل مي کردند
سال 1986 و واقعه ي چرنوبيل ماموريت مهمي براي اين هواپيما بود.چرا که تمامي موادهاي آلوده را از چرنوبيل انتقال مي دادند.
در سال 1987 اين هواپيما تسليحات نظامي به آنگولا حمل کرد.همچنين در زلزله ي ارمنستان بازهم اين An-22 بود که در عمليات کمک رساني حرف اول را مي زد.
در نمايشگاه Le Bourge پاريس در سال 1988 حضور داشت.
بعد از فروپاشي شوروي بسياري از سربازان امنيتي داخلي با اين هواپيما انتقال پيدا کردند.
در سال 1995 و
نظرات کاربران
UserName