گل رز صورتي با شاخه و برگ از نماي زيرين
در حقيقت ميوه هاي گل سرخ موجود در بازار اغلب فاقد ويتامين ث مي باشد، حتي اگر بپذيريم که ميزان اسيد اسکوربيک موجود در ميوه گل محمدي بالا و در حدود يک درصد باشد و تمام اين مقدار کاملاً وارد فراورده ها ي تهيه شده مانند دمکرده ، سوپ و مربا مصرف شود ولي قيمت ويتامين ث اين فراورده ها در حدود 25 برابر قيمت ويتامين صناعي ( سنتزي ) خواهد بود ، چون اغلب خصوصيات فوق ممکن است ، صحيح نباشد.
نظرات کاربران
UserName