گل رز صورتي با شاخه و برگ
از گلبرگهاي گل محمدي در نواحي غربي و شمال کشور ، مربا و شربت درست مي کنند که به علت داشتن املاح ملين و مفيد است.ميوه هاي گل رز حاوي اسيد اسکوربيک به مقادير 5/0 تا 7/1 درصد مي باشد ولي مقدار ويتامين موجود در آن بستگي تام به منشا ء گياهي ، محل کشت ، آب و هواي منطقه ، زمان جمع آوري و طريقه خشک شدن محصول دارد.
نظرات کاربران
UserName