گل رز صورتي با شاخه و برگ
دانشمندان انگليسي در حين جنگ جهاني دوم متوجه شدند که ميوه هاي گل رز ، به عنوان منابع بسيار غني از ويتامين ث به شمار مي آيد ، به طوريکه سه عدد ميوه متوسط گل سرخ يه اندازه يک پرتغال معمولاً ويتامين ث دارد. روي همين اصل از قديم در روستاهاي مناطق معتدل ايران ، از ميوه گل سرخ و نسترن ، آش ، شربت و ترشي درست مي کردندو يا نوعي ازآن که در مازندران << کليک >> ودر آذربايجان<<گلديک >> مي گويندو بعد از ريختن گلبرگها رنگشان قرمز روشن و نرم مي باشد به شکل خام نيز مصرف مي گردد.
نظرات کاربران
UserName