تصوير گل رز سياه و سفيد با قطرات ريز اب
رز سياه از طرف دوست صميمي و يا عشقي که به مسافرتي طولاني رفته و هيچ گاه بر نخواهد گشت فرستاده مي‌شود.از آنجايي که توليد رز سياه غير ممکن است " فداکاري خالصانه" از ديگر معاني آن است. اگرچه رز سياه سمبل "عشق عميق " است و افراد معني آن را مرگ و بد مي‌دانند و رز قرمز براي آنها به معني عشق است ، اما در واقع اين رز سياه است که معني عشقي عميقتر را مي‌دهد.
نظرات کاربران
UserName