گل رز صورتي
گل رز از نظر عمر گلداني، در مرحله اي که 21-40 % غنچه باز شده باشد(مرحله سوم) طول عمر طولاني تري نسبت به مرحله اي که 1-5 % غنچه باز شود (مرحله يک) در پي خواهد داشت.محل قطع شاخه براي برداشت گل بالاي اولين برگ پنج برگچه اي از پايين شاخه است. در فصل زمستان محل برش بالاي دومين برگ پنج برگچه اي انتخاب مي شود.
نظرات کاربران
UserName