گل رز قرمز
درختچه زيباي گل رز ، ميليونها سال قبل از بوجود آمدن بشر در روي زمين ، زيسته و زيبائي و عطر را در همه جا گسترده است. شواهد تاريخي بيانگر اين حقيقت است که هيچ کدام از گلها به اندازه گلهاي رز در قلب بشر نفوذ نکرده است.گل رز نشانه الهه زيبايي و عشق يونانيان باستان, آفرد يت و روميان ونوس بوده است.
نظرات کاربران
UserName