گل رز قرمز و سفيد و زرد
گل سرخ را نسبت به وقت گل دادن و بلندي و کوتاهي بوته يا پيچندگي آنها در تجارت دسته بندي ديگري کرده اند که چون بيشتر مورد احتياج و توجه افرادي است که بکاشتن و پرورش اين گل علاقه دارند ، اين دسته بندي در اينجا شرح داده ميشود : 1- گل سرخ هاي پاکوتاه گل درشت 2- گل سرخ هاي پاکوتاه با گل کوچک 3- گل سرخ هاي بوته کُرپه رُزيِه بوئيسون 4- گل سرخ هاي رونده
نظرات کاربران
UserName