گل رز قرمز
به گزارش ايرنا، مجري طرح توليد انبوه واريته گل رز در پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران مستقر در کرج گفت : کارهاي مطالعاتي ، آزمايشگاهي و کشت ميداني واريته گل رز به پايان رسيده و اکنون انتقال کامل دانش آن به بخش خصوصي براي توليد تجاري گل رز فراهم شده است .دکتر مريم جعفرخاني کرماني افزود: در حال حاضر پرورش و فروش گل به صورت حرفه اي در کشورمان ايجاد شده و بسياري از گلخانه هاي تجاري اقدام به پرورش گل رز شاخه بريده مي کنند.وي خاطرنشان کرد: چهار فصل بودن هواي کشورمان باعث شده زمينه پرورش اکثر گل ها در ايران وجود داشته باشد.
نظرات کاربران
UserName