گل رز صورتي با شاخه و چند غنچه
با تلاش محققان كشورمان ايران در توليد انبوه انواع گل رز خودکفا شد. فناوري اکنون ديگر همه چيز از جمله گلها را نيز شامل شده و محققان ايراني توانسته اند با دانش بيوتکنولوژي ، کشور را به خودکفايي توليد انبوه واريته گل رز برسانند.معني ديگر اين خودکفايي آن است که از اين پس پرورش دهندگان گل درکشور براي تهيه گل شاخه بريده رز از رقمهاي وارداتي با قيمت تخميني هر قلمه دو تا چهار يورو از کشور هلند، بي نياز شدند.
نظرات کاربران
UserName