گل رز صورتي با قطرات اب از نماي زيرين
نتايج اولين مطالعه‌ جامع درباره‌ گل رز حاکي از وجود ?? گونه از آن در ايران است.نشريه زيست شناسي گياهي‌ که در انگلستان به چاپ مي‌رسد در شماره‌ ? مارس خود گزارشي از يک تحقيق مشترک ‌ميان گياهشناسان ايراني و هلندي را به چاپ رسانده که نشان مي‌دهد در مجموع در ?? استان ايران ?? گونه گل رز وجود دارد.از ميوه برخي رزاسه‌ها در تهيه شربتها و نوشابه‌ها و کمپوتها استفاده مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName