گل رز صورتي با قطرات ريز اب از نزديک
از انواع گل سرخها اسانس ، گلاب و عرق مي‌گيرند مانند عرق نسترن. علاوه بر گل سرخها و نسترنها ، که داراي واريته‌هاي زينتي بسيار زيادي هستند، درختان و درختچه‌هاي زينتي نيز در تيره گل‌سرخ بسيار وجود دارند. امروزه پرورش گلهاي زينتي و درختان ميوه تيره گل سرخ ، بويژه به روشهاي قلمه زدن ، پيوند زدن ، کشت بافت ، از مسائل مهم اقتصادي در امور باغباني به شمار مي‌رود. به علاوه گل و برگ و ساقه‌هاي جوان و حتي پوست ريشه درختان ميوه در اين تيره به علت داشتن بعضي هتروزيدها و هيدروکينون اهميت دارويي دارند.
نظرات کاربران
UserName