برگهاي پرپر شده سفيد و قرمز گل رز
تعداد زيادي از گياهان تيره گل سرخ به علت داشتن مصارف گوناگون اهميت اقتصادي فراوان دارند. عده‌اي نظير توت فرنگي ، تمشک ، گوجه ، آلو ، گيلاس ، هلو ، زردآلو ، گلابي ، سيب ، به ، ازگيل داراي ميوه خوراکي هستند. دانه بادام اهميت تجاري خاص دارد و علاوه بر مصارف تغذيه‌اي تقريبا از همه انواع آنها ، چه تلخ و چه شيرين ، روغني به همين نام با مصارف گوناگون بدست مي‌آورند. نه تنها از بادام خوراکي ، يعني آميگدالوس کومونيس واريته دولسيس و ديگر بادامها بلکه از دانه تمام رزاسه‌هاي هسته‌دار روغن گرفته مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName