برگ گل رز قرمز از نماي نزديک
گل محمدي يا طلاي معطر از نظر ويژگيهاي فيزيكي و شكل ظاهري داراي خصوصيات زير است: گل نيمه پر پر، صورتي رنگ و بسيار خوشبو، برگ‌گلها به شكل تخم مرغي، داراي 5 تا 7 برگچه و يك دم برگ، شكل گياه آن بوته‌اي پر پشت با بلنداي نزديك به 1.5 متر، داراي خارهاي ريز بيشمار روي ساقه‌ها به ويژه در ساقه‌هاي جوان آن.در نشست مورخ 22/9/1374 شمسي كه با حضور رياست انجمن باغباني ايران و شماري از استادان دانشگاه‌هاي ايران برگزار گرديد، گل سرخ محمدي با ويژگيهاي مذكور به عنوان گل ملي كشور تاييد و برگزيده شد.
نظرات کاربران
UserName