گلهاي رز قرمز با برگ
غالب گونه‌هاي تيره گل‌سرخ در نواحي معتدل نيمکره شمالي پراکنده‌اند و در عين حال بعضي از طايفه‌هاي آن ، مانند طايفه کيلاژه ، تقريبا همگي در نواحي گرمسيري مي‌رويند وعده اي ديگر ، مانند بيشتر گونه‌هاي طايفه سانگوئي سوريه ، در افريقاي غربي انتشار دارند و کمتر همچون گياهان تيره غلات و يا مخروطيان پوشش گياهي خالصي را در محيطي نسبتا وسيع بوجود مي‌آورند و غالبا به صورت پايه‌ها و يا توده‌هاي کوچک و گسسته انتشار دارند.
نظرات کاربران
UserName