گل رز قرمز با گلبرگهاي پرپر شده و مرواريد
معني رنگ رزها : رز قرمز : رز قرمز کم رنگ به نشانه " دوستت دارم" مي باشد و رز قرمز پر رنگ به معني زيبايي بي انتهاست. رز زرد : امروزه رز زرد به معني شادي و خوشحالي مي باشد ولي در گذشته اين رنگ رز معني کاهش ميزان علاقه و وفاداري را داشت. رز سفيد : رز سفيد به معني عشق روحاني و پاک است و در دسته گلعروس به معني احساس عاشقانه شادي آور مي باشد. رز ارغواني : اين رز به معني تمايل و اشتياق فرد به طرف مقابل است و رز نارنجي به معني "من فريفته و دلباخته تو هستم" مي باشد. رز معطر : بدين معني است که عشق در نگاه اول بوجود آمده است. رز صورتي : رز صورتي کم رنگ به معني تحسين ، ستايش ، وقار و شايستگي و زيبايي مي باشد و رز صورتي پر رنگ به معني تشکر از طرف مقابل است.به طور کلي تمام رزهاي کم رنگ به معني دوستي با طرف مقابل مي باشند.
نظرات کاربران
UserName