گل رز قرمز داخل حلقه هاي زنجير
به ياد داشته باشيد كه وقتي رزها پا گرفتند مي بايست هر سه هفته يكبار به آنها كود رساني كنيد و اين كار را بايد از فروردين و ارديبهشت شروع نماييد. پيش از شروع كوددهي حتماً به گياه آب فراوان بدهيد.يك سيستم مناسب آبياري براي هر گياهي ضروري است و اين مسئله به ويژه براي بوته هاي رز پر اهميت است. دقت داشته باشيد كه رزها نسبت به آب زياد حساس هستند و كمبود آب نيز سبب خراب شدن آنها مي شود.پس از آبياري شلنگ آب را جمع كرده و در باغچه رها نكنيد چراكه ممكن است بعداً خطرات زيادي را براي شما به بار آورد.
نظرات کاربران
UserName