تصوير گل رز نارنجي از نزديک
رزها همانند هر موجود زنده ي ديگري توسط عوامل مضر و مخرب مورد حمله قرار مي گيرند. عموما آفات در بهار و بيماريها در تابستان و پاييز شيوع مي يابد. قوي و سالم بودن گياه و کاشت و نگهداري خوب ميتواند تا حدي از خطر حملات آفت و بيماريها بکاهد ولي مصونيت صد در صد ايجاد نمي کند. مهمترين آفات گل محمدي شته ها ( خصوصاً شتة گل سرخ ) کنه ها، شپشک ، کرم ساقه خوار و مهمترين بيماري آن سفيدک مي باشد. سموم مصرفي براي کنترل آفات بيشتر گوزاتيون، مالاتيون و ديازينون و براي بيماري سفيدک سموم سولفوره مي باشد.
نظرات کاربران
UserName