گل رز قرمز با شاخه و برگ
رزها از لحاظ مورفولوژيکي بوته محسوب مي شوند .بدين معني که شاخه ها بطور منظمي از پايين تنه بالا آمده و به نوبه خود منشعب مي شوند. بالا رفتن آنها به مقدار مشخصي توسط خارها ميسر است . بزرگي و کوچکي خارها بسته به واريته و گونه هاي مختلف چه از لحاظ شکل فرق مي کند . شکل خارها ممکن است به صورت راست و يا قلابي , از خشن و يا سوزني شکل تا مسطح و پهن, متغيير باشد.
نظرات کاربران
UserName