گل رز زرد و گل رز قرمز همراه با غنچه
کاشت نهال هاي گل محمدي معمولاً در اسفندماه در گودالهائي به عمق 30 تا 40 سانتي متر انجام مي شود. عمده ترين روش کشت جوي و پشته با فواصل خطوط کشت حدود 4 متر و فاصله نهالهاي حدود 2 متر است. عمليات هرس بيشتر براي حذف شاخه هاي ضعيف و کنترل بيماري ها و آفات انجام مي شود و در اکثر مناطق عمل هرس فرم دهي ديده مي شود. معمولاً 5 تا 6 سال بعد از کاشت درختچه هاي گل محمدي راکف بر مي کنند تا عمل جوان سازي گياه انجام شود.
نظرات کاربران
UserName