گل رز صورتي با قطرات ريز شبنم
توجه به گل تا اندازه اي اهميت دارد که برخي ملت ها از گل بعنوان علامت کشور خود استفاده کرده اند : ايران : گل سرخ . ژاپن : گل داودي . هلند : گل لاله . بلژيک : گل آزاليا . يونان : گل بنفشه . انگلستان : گل رز . مصر : گل نيلوفرآبي . روماني : گل رز . هندوستان : گل نيلوفر . چين : گل نرگس . ليتواني : گل رو . کانادا : برگ افرا . اسپانيا : گل درخت انار (گل انار) . لهستان : گل گندم .پاراگوئه : شکوفه پرتقال . مکزيک : کاکتوس
نظرات کاربران
UserName