گل رز زرد از نزديک
معني تعداد شاخه گل هاي رز در يک دسته : يک شاخه رز : يک احساس عاشقانه فقط براي تو . دو شاخه رز : دوستت دارم . پنج شاخه رز : بي نهايت دوستت دارم . دوازده شاخه رز : عشق ما به يک عشق دو طرفه تبديل شده است . سي و شش شاخه رز : احساس وابستگي رمانتيک . نود و نه شاخه رز : عشق من براي تو جاودانه و تا ابد مي باشد . سيصد و شصت و پنج شاخه رز : هر روز سال به تو مي انديشم و دوستت دارم
نظرات کاربران
UserName