گل رز زرد
تعداد شاخه هاي دسته گل اهدايي معناي مختلفي دارد : يک شاخه گل : نشانه توجه يک فرد به طرف مقابل . سه شاخه گل : نشانه احترام به طرف مقابل پنج شاخه گل : نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل . هفت شاخه گل : نشانه عشق . ده شاخه گل لاله نشانه يک عشق بي نظير و ماندگار مي باشد. در کشور ما گل ها کاربردهاي مختلفي دارند و هر گل به عنوان نوعي نماد و نشان مشخص مورد استفاده قرار مي گيرد. ايراني ها معمولا از گل براي ابراز علاقه به جنس مخالف، جشن و ميهماني ها، تبريک به عروس و داماد، عيادت مريض، کسي که خانه جديد خريده است يا فرزندي به دنيا آورده استفاده مي کنند.
نظرات کاربران
UserName