گل رز صورتي با قطرات ريز اب
کاسبرگ رز و گلبرگ‌هاى آن اثر آرام بخش و بهبود دهنده بر روى سيستم عصبى دارند و افسردگى را از ميان برده، خستگى را کاهش مى‌دهند.از طعم شيرين و عطر خوش رز نيز به عنوان پوششى براى طعم و بوى ساير گياهان دارويى در داروها بهره گرفته مى‌شود.گلبرگ‌ها و برگ‌هاى رز اثرى خنک کننده دارند و چنانچه همراه با چاى دم شده باشند قادرند تب را کاهش دهند و سموم را از بدن برانند.
نظرات کاربران
UserName