گل رز نارنجي با شاخه و برگ
رز موجب افزايش مقاومت بدن در برابر بيمارى‌ها شده و شش‌ها را تقويت مى‌کند از اين رو براى افرادى که بدنى ضعيف دارند و از مصونيت کمى برخوردارند مفيد است. چاى گلبرگ رز عوارض و نشانه‌هاى سرماخوردگي، آنفلوآنزا، زکام و گرفتگى‌هاى برونشى را از بدن دور مى‌کند.گلبرگ‌ها و برگ‌هاى رز اثرى خنک کننده دارند و چنانچه همراه با چاى دم شده باشند قادرند تب را کاهش دهند و سموم را از بدن برانند.
نظرات کاربران
UserName