گل رز نارنجي همراه با عکس خود روي اب
مهندسان ژنتيك بالاخره با اعمال برخي تغييرات ژني در ساختار گل هاي رز توانستند اين آرزوي ملي ديرينه را در مورد رويش گل رز ابي به حقيقت تبديل كنند.اين گل ها به زودي در نمايشگاه بين المللي گل در توكيو به همراه گل رز ديگري كه در تاريكي شب ، خاصيت درخشندگي پيدا مي كنند، در معرض نمايش قرار مي گيرند.
نظرات کاربران
UserName