گل رز نارنجي
رويش گل رز آبي ديگر افسانه نيست . دانشمندان ژاپني توانستند پس از بيست سال تلاش مداوم و با اعمال تغييرات در ژنهاي گل رز ،افسانه رويش گل آبي را به حقيقت تبديل كنند.ژاپني ها طبق آداب و رسوم اجداد خود معتقدند گل آبي به انسان ها جواني جاودانه مي بخشد.از اين رو دانشمندان سالهاست براي به عمل آوردن اين گل افسانه اي در تلاش هستند.مهندسان ژنتيك بالاخره با اعمال برخي تغييرات ژني در ساختار گل هاي رز توانستند اين آرزوي ملي ديرينه را به حقيقت تبديل كنند.
نظرات کاربران
UserName