پوستر روز عرفه
قال رسول الله ( صلي الله عليه وآله): ديده نشده شيطان در روزي کوچکتر ، فرومايه تر و خشمگين تر از روز عرفه ، و اين حقارت و زبوني و خشمگيني شيطان در روز عرفه نيست مگر بدين جهت که مي بيند نزول رحمت و گذشت و بخشايش خداي را از گناهان بزرگ زائران ، زيرا برخي گناهان است که آنها را نمي پوشاند و مورد بخشايش قرار نمي دهد مگر وقوف در عرفات . (شرح نهج البلاغة ، ابن ميثم بحراني ، ج1 ، ص224)
نظرات کاربران
UserName