پوستر روز عرفه
هنگام غروب روز عرفه پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله ) به بلال فرمود مردم را ساکت کن تا مطلبي بگويم . وقتي همه ساکت شدند ، فرمود :
ـ همانا خداوند بر شما منّت گذاشت ، نيکان شما را مشمول مغفرت کرد و به شفاعت نيکان ، از تقصير بدان گذشت ، اينک حرکت کنيد در حالي که همه مشمول عفو و رحمت حضرت حق شده ايد ، مگر اهل تبعات (مقصود متجاوزان به حقوق مردم است ) چه آنکه خدا عادل است و حق ضعيف را از قوي خواهد گرفت . (فروع کافي ، ج4 ، ص258)
نظرات کاربران
UserName