گل رز قرمز با شاخه و برگ
چه گلي را در چه زماني و به چه كسي هديه بدهيم؟ معاني رنگها و انواع مختلف گل رز : رز سرخ: عشق بي ريا-زيبايي-شجاعت-احترام-تبريک- "دوستت دارم" * رز سفيد: پاکي-معصوميت-راز-سکوت-فروتني-احترام- "عشق من به تو عميق و خالصانه است" * رز صورتي: قدرداني- "متشکرم" وقار-ستايش-همدلي-لطافت-شادکامي- "باورم کن" - "تو خيلي دوست داشتني هستي" * رز زرد: شادماني-رفاقت-شوق-حسادت-آغاز دوباره- "فراموشم نکن" - "معذرت ميخواهم" * رز بنفش: عشق در نگاه اول.* رز نارنجي: اشتياق-شيفتگي-آرزو. * غنچه رز: نماد پاکي و زيبايي-جواني-عشق نوپا.
نظرات کاربران
UserName