گل رز قرمز و گل رزسفيد
طرز تهيه گل رز را با سيب زميني : سيب زميني ها را پوست كنده و با چاقوي مخصوص درست كردن چيپس آنها را گرد مي بريم . بايد توجه كنيم كه سيب زميني ها نبايد زياد نازك و نه زياد كلفت شود. بعد سيب زميني ها را در آب خيس كرده و مي گذاريم به مدت ? ساعت بماند. سيب زميني ها در عين نازكي حالت مي گيرند. مي توانيد يك طرف سيب زميني ها را دالبر در آوريد. يك ورقه از سيب زميني را گرفته و در دست لوله مي كنيد. اين به منزله گلبرگ وسط گل رز مي باشد. گلبرگ هاي ديگر به ترتيب دور اين گلبرگ لوله شده به شكل گل رز مي پيچيد.البته اين تزئين ( تزئيني فوري )براي روي سالاد و غذا مي باشد. زيرا مي دانيد كه سيب زميني بعد از گذشت چند ساعت سياه مي شود.
نظرات کاربران
UserName