عکس: خودروهاي برقي، به جاده مي آيند
ولت قابليت ذخيره الکتريسيته بر روي يک بسته باتري يون ليتيوم براي 25 - 50 مايل را دارا مي باشد. و سرعت آن به بالاي 100 مايل در ساعت مي رسد . جنرال موتورز مي گويد: اين خودرو حدودا ده ساعت نياز به شارژ با خروجي استاندارد 110 ولت و يا چهار ساعت با 220 ولت دارد. اين خوردرو ها گران قيمت هسنتد.
نظرات کاربران
UserName