نقاشي سه بعدي شير جنگل
شيرها در گذشته در آفريقا، خاورميانه و جنوب آسيا به فراواني يافت مي‌شدند ولي اکنون فقط در جنوب صحراي بزرگ در آفريقا و در منطقه? حفاظت‌شده‌اي در شمال غربي هند زندگي مي‌کنند. شير برخلاف مشهور بودن به سلطان جنگل در بيشه‌ها زندگي مي‌کند. اين جانور ?? ساعت در روز به استراحت مي‌پردازند. شيرها معمولاً در طول روز به شکار مي‌پردازند ولي در مناطقي که آنها را شکار مي‌کنند تنها در شب فعّال هستند.
نظرات کاربران
UserName