نقاشي سه بعدي بوقلمون
بوقَلَمون (در فارسي دري افغانستان: فيل‌مُرغ) گونه? بزرگي از پرندگان است که از سرده? (جنس) مليگريس (Meleagris) و بومي آمريکاي شمالي مي‌باشد. بوقلمون‌ها در راسته ماکيان‌سانان (Galliformes) قرار دارند.بوقلمون‌ها با يک ريش گوشتي که از زير نوک آويزان است و با يک برآمده‌گي گوشتي که از بالاي نوک آويزان است و اسنود (snood) ناميده مي‌شود، متمايز مي‌گردنند. با طول بالي از ??? تا ??? متر، بوقلمون‌ها بزرگ‌ترين پرندگان جنگل‌هاي محل زندگي خود هستند. همچون بسياري از ديگر گونه‌هاي راسته? ماکيان‌سانان، بوقلمون نر بزرگ‌تر و رنگارنگ‌تر از بوقلمون ماده است.
نظرات کاربران
UserName