نقاشي سه بعدي کرم با سيب
نام کرم معمولا به گروهي از جانوران اتلاق مي‌شود که نرم تن و داراي بدني بلند ? بي استخوان و بدون پا هستند.صدها هزار نوع کرم وجود دارد که فقط ???? نوع آن کرم خاکي هستند.بسيار از گونه‌هاي دريايي و آب شيرين نيز که معمولا توسط زيست شناسان حرفه‌اي ديده مي‌شوند نيز در زمره کرم‌ها قرار دارند.شفيره و لارو حشرات نيز جزو کرم‌ها محسوب مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName