نقاشي سه بعدي گوسفند يا قوچ
گوسفند پستانداريست از راسته سم داران از دسته زوج‌سمان، از گروه نشخوارکنندگان و از خانوداده گاوسانان (تهي‌شاخان) که جهت استفاده از پشم وشير وگوشتش آن را اهلي کرده بصورت گله‌هاي بزرگ نگهداري مي‌کنند، برخي نزادهاي گوسفند نر داراي شاخ مورب و حلقوي وپيچ دار مي‌باشند و در اينصورت بنام قوچ ناميده مي‌شوند ولي گوسفند ماده متعلق بهر نژادي که باشد بطور عام بنام ميش خوانده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName