نقاشي سه بعدي کفشدوزک
کفشدوزک‌ها با نام علمي Coccinellidae جزء سوسک‌ها به حساب مي‌آيند و داراي دو شاخک در سر هستند.کفش دوزک براي زيست بوم بسيار سودمند است و آنها را در کشاورزي رايج و بيشتر کشاورزي زيستي براي از ميان بردن آفات و قارچ ها بکار مي گيرند.
نظرات کاربران
UserName