نقاشي سه بعدي کفشدوزک و افتاب پرست روبروي هم
آفتاب‌پَرَست يکي از خزندگان است از خانواده? آفتاب‌پرستان و يکي از معروف‌ترين انواع خزنده به‌شمار مي‌آيد. طول بدن آن‌ها از ??? سانتي‌متر تا ?? سانتي‌متر متغير است.کفشدوزک‌ها با نام علمي Coccinellidae جزء سوسک‌ها به حساب مي‌آيند و داراي دو شاخک در سر هستند.کفش دوزک براي زيست بوم بسيار سودمند است و آنها را در کشاورزي رايج و بيشتر کشاورزي زيستي براي از ميان بردن آفات و قارچ ها بکار مي گيرند.
نظرات کاربران
UserName