نقاشي سه بعدي چند جوجه مرغ
پرندگان در همه نقاط دنيا به سر مي‌برند. از کشت‌زارها و کوهستان‌ها و جنگل‌ها، تا صحراها و دشت‌ها و شهرها و در نزديکي آب‌ها و حتي در قطب‌ها. پرندگان بسته به اين که در کجا زندگي مي‌کنند رنگ‌هاي گوناگوني دارند. پرهاي برخي روشن و برخي ديگر تيره وکم‌رنگ است و اين امر کمک به پنهان شدن آنها مي‌نمايد.پرندگان براي انسان ارزش‌هاي گوناگون دارند. از ارزش غذايي گرفته تا پزشکي و غيره. حتي عده‌اي پرندگان را به عنوان حيوان اهلي و براي تفريح نگه‌داري مي‌کنند، مانند طوطي.
نظرات کاربران
UserName