نقاشي سه بعدي سگ با عينک
سَگ (نام علمي: Canis lupus familiaris) يکي از زير رده‌هاي خانگي گرگ‌ها و پستانداري از راسته? سگ‌سانان است. اين واژه براي هر دو گونه? خانگي و شکاري و گاهي اوقات براي گونه‌هاي وحشي نيز به کار مي‌رود. سگ خانگي يکي از حيوانات کاري و نيز هم‌نشين انسان‌ها بوده و هست. همچنين در بعضي فرهنگ‌ها از سگ به عنوان يک منبع غذايي استفاده مي‌شده‌است.
نظرات کاربران
UserName