نقاشي سه بعدي زرافه
زرافه يکي از جانوران غول پيکر روي زمين است، و از بلندقدترين حيوانات و يکي از عجايب موجودات است. درازي فوق العاده گردن و پاهايش گونه? تناسبي با تنه‌اش ندارد، و بلندي قدش که احياناً از ? متر تجاوز مي‌کند، سيماي ناموزون و استثنائي به او مي‌بخشد. به علاوه چنين به نظر مي‌آيد که اين لندهور گردن دراز، هر قسمت از بدنش را از يک جانور ديگر عاريه گرفته‌است.
نظرات کاربران
UserName