نقاشي سه بعدي قورباغه در حال پرش
بعضي از قورباغه‌هاي مناطق گرم با زندگي روي درختان و بوته‌ها سازگاري پيدا کرده‌اند. بعضي از گونه‌ها هرگز درختان را ترک نمي‌کنند و حتي روي درختان، توليد مثل مي‌کنند. بيشتر قورباغه‌هاي درختي داراي انگشتان بلند و دست و پا هستند که روي آنها صفحه‌هاي چسبناکي براي گرفتن شاخه‌ها و برگهاي نرم وجود دارد.بعضي از قورباغه‌ها با استفاده از انگشتان پرده دارشان که به عنوان بال پرواز به کار مي‌برند، از اين درخت به آن درخت مي‌پرند. اين قورباغه درختي جنگلهاي باراني آمريکاي مرکزي، يک قورباغه پرنده‌است که از اين درخت مي‌پرد. او در حالي که روي شاخه‌ها راه مي‌رود، حشرات را شکار مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName