نقاشي سه بعدي خوک
خوک (نام علمي: Sus scrofa domestica) پستانداري است از خانواده گرازسانان (Suidae) است. اين حيوان زيرگونه‌اي از خوک وحشي (گراز) (S. scrofa) به شمار مي‌رود که در حدود ?? هزار سال پيش در خاورميانه و چين اهلي شده‌است.
نظرات کاربران
UserName