نقاشي سه بعدي پنگوئن
پَنگوئن‌ها پرندگاني هستند بدون قدرت پرواز از راسته گُوِه‌سانان (Sphenisciformes) از خانواده گُوه‌گان (Spheniscidae) که از ماهي‌ها تغذيه مي‌کنند آنها بال‌هاي کلفتي دارند که به عنوان باله شنا از آن استفاده مي‌کنند. پنگوئنها در جاهاي سردسير نيمگردي پاييني زمين زيست ميکنند.نام راسته و خانواده آنها نمايانگر شکل گوه‌اي بدن آنها است.از نظر ريشه‌اي نام پنگوئن متعلق به پنگوئن اقيانوس منجمد شمالي مي‌باشداين پرندگان قادر به پرواز نيستند زماني که ملوانها به اقيانوس منجمد جنوبي رسيدند همين نام را به پرندگان آنجا که قادر به پرواز نبودند اطلاق کردند. در مورد ريشه اين نام گوناگون گويند.
نظرات کاربران
UserName