نقاشي سه بعدي موش
طبق آمار سازمان بهداشت جهاني موشها سالانه 33 مليون تن مواد غذايي را از بين مي برند ، كه براي تغذيه 130 مليون نفر كافي است. از آن گذشته بعلت رشد شديد دندانها موجب خرابي مواد و تجهيزات در انبارها ، كارخانجات و ... مي گردند. از طرف ديگر بيماري هاي منتقله توسط جوندگان موجب اهميت پزشكي اين موجودات است كه مبارزه با آنها را حائز اهميت مي گرداند .
نظرات کاربران
UserName